Sverige har beslutat att bli en ledande nation inom Life Science, då det har stor betydelse för Sverige som land. En stark Life Science sektor bidrar till ökad kunskap och därmed bättre hälsa. Då konkurrensen ökar måste Sverige ta ett krafttag för att stärka sin position. Innovation, kliniska prövningar, samordningen av kvalitetsregistren och biobanker är områden som är viktiga för utvecklingen.

17:00-19:00 kommer ”Folk”Hälsodalen att invigas med ett välkomstmingel och en paneldiskussion på temat Life Science mellan Helene Hellmark Knutsson (S), vice ordf. i näringsutskottet och Iréne Svenonius, Finansregionråd Region Stockholm. Moderator för ”Folk”Hälsodalens första evenemang är Anders Blanck, vd LIF. Alla tre deltagarna jobbar aktivt för att utveckla Life Science i Sverige.