Sveriges namnkunnigaste beslutsfattare inom vård och hälsa, på både regional och nationell nivå, har deltagit i en ny undersökning från Novus i samarbete med Reformklubben. Undersökningen synliggör en polarisering mellan patienter och politiker.

 

Många patienter upplever idag att deras kunskap inte tas tillvara på till fullo av vården. Men den uppfattningen delas inte av sjukvårdspolitiker och tjänstemän. Novus undersökning visar att enbart 25% av beslutsfattarna inom vård och hälsa anser att patienters kunskap inte tas tillvara på inom vården.

 

Har ni frågor ni vill ställa till panelen? Passa på innan många av beslutsfattarna inom hälso- och sjukvården kan komma att bytas ut efter höstens val. Panelen utgörs av beslutsfattare av olika slag, däribland politiker och myndighetsrepresentanter med en spridning över hela landet. Om ni vill ta vara på möjligheten att ställa frågor till panelen kan ni höra av er till Cecilia Ungerstedt.