Idag brottas vi med skillnader i levnadsvillkor, något som enligt Agenda 2030 ska utjämnas. Sveriges demokrati ska kännetecknas av delaktighet där möjligheterna till inflytande är jämlika och jämställda. Högre produktivitet och minskat behov av vård och omsorg, bidrar till ökat välstånd och tillväxt. Dagens målområden är, kunskaper, kompetenser och utbildning, arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö, samt kontroll, inflytande och delaktighet. Dessa målområden ska bidra till att lyfta fram vikten av jämlikhet i olika lager av samhället.

08:30-09:00 kommer jobbhälsa och arbetsmiljö diskuteras av Kristina Ström Olsson, Länsförsäkringar och Joachim Morat, hälsostrateg och vd för Feelgood. Då arbetet har en central roll i våra liv blir jobbhälsa mer och mer betydande. Utfrågare under morgonpasset är Neval Bilici, Reformklubben.

Lunch
12:15-12:30 speakers corner där Karin Båtelson, ordförande Sjukhusläkarna, kommer prata om vad sjukhusläkarna ser för utmaningar i kompetensförsörjningsfrågan med fokus på fortbildning – utbildning?. Utfrågare är Anne Carlsson, Reformklubben.

12:35-12:50 Seher Yilmaz konsult på Reformklubben håller i en Crash Course i inkluderande kommunikation. Hon kommer dela med sig av sina bästa tips på vad du ska se till att gör eller undvika för att lyckas med inkludering i din kommunikation. 

Kväll
18:00-18:45 Dagens duell är mellan Marie Nilsson, förbundsordförande i Metall och Peter Munck af Rosenschöld, vd Sveriges Företagshälsor. Tema för duellen är: En bra arbetsmiljö är avgörande för ett långt och hållbart arbetsliv. Men vem ska betala? Utfrågare för kvällen är Jennie Zetterström, Reformklubben.