Hälsodalen är en uppskattad mötesplats för debatt kring hälsa i ett brett perspektiv. Här föds idéer som leder till konkreta förbättringar av svensk vård och av hälsoområdet i stort. Vill du följa den hälsopolitiska debatten i Almedalen är det här du ska vara!

Hälsodalen erbjuder seminarier, workshops, mingel och middagar samt full service för både arrangörer och besökare i en trädgård perfekt för nya möten.

Sedan två år tillbaka är det Reformklubben som driver Hälsodalen. Ambitionen är att vara ett nav för den vård- och hälsopolitiska debatten i Almedalen. Reformklubben hjälper sina kunder med såväl det strategiska som det operativa genomförandet och har lång och gedigen erfarenhet av att arrangera välbesökta evenemang i Almedalen.

Bland aktörerna i Hälsodalen finns läkemedelsföretag representerade såväl som yrkesföreningar inom hälso- och sjukvården, patientförbund, myndigheter och olika intresseorganisationer med flera.

Under årets Almedalsvecka kommer en mängd seminarier, debatter och mingel att arrangeras i någon av Hälsodalens lokaler.

– Det är just blandningen av inlägg från näringslivet, akademin, professionen, organisationer och politiken som gör Hälsodalen till den viktiga mötesplats det är. Som besökare och deltagare i Hälsodalen är man i centrum för svensk hälso- och sjukvårdsdebatt. Det är häftigt, säger Cecilia Ungerstedt, konsult och affärsområdeschef på Reformklubben och ansvarig projektledare för Hälsodalen.