Hälsodalen är mötesplatsen för debatt kring hälsa ur ett holistiskt perspektiv i Almedalen. Här föds idéer som leder till konkreta förbättringar av svensk vård och av hälsoområdet i stort.

Hälsodalen erbjuder seminarier, workshops, mingel och middagar samt full service för både arrangörer och besökare i en trädgård perfekt för nya möten. Ambitionen är att vara ett nav för den vård- och hälsopolitiska debatten i Almedalen.

Konceptet samlar besökare, företag och organisationer som alla har hälsa och helhet i fokus. 2016 anordnades över 60 seminarier och Hälsodalen hade över 7 000 besökare.

Nytt för i år är att vi också kan hjälpa våra kunder med såväl det strategiska som det operativa genomförandet. Reformklubben, som driver Hälsodalen från och med 2017, har lång och gedigen erfarenhet av att arrangera välbesökta evenemang i Almedalen som genererar synlighet och genomslag.

Bland aktörerna som väljer att förlägga sina evenemang i Hälsodalen finns läkemedels- och livsmedelsföretag representerade, såväl som yrkesföreningar inom hälso- och sjukvården, patientförbund, myndigheter och olika intresseorganisationer.

Hälsodalen äger rum för femte året i rad och vi håller till i S:t Hans Café, S:t Hansplan, precis som förra året. Trots att Hälsodalen 2017 kommer drivas av Reformklubben kommer kunderna känna igen sig:

– För oss som jobbar i Hälsodalen har service alltid varit viktigt. Och jag tror att det är därför så många aktörer kommer tillbaka år från år. Precis som tidigare plockar vi ihop den personal som behövs för att upprätthålla den höga servicen. I ryggen har vi också det stora eventföretaget Utsikt som vi hyr av och som Hälsodalen jobbat med i alla år. De bidrar med sin personal och tillsammans ska vi se till att ni har alla förutsättningar för lyckade arrangemang i sommar, säger Cecilia Ungerstedt, affärsområdeschef vård och hälsa på Reformklubben, som också projektleder Hälsodalen.