Under måndagen kommer ”Folk”Hälsodalen fokusera på tre av folkhälsomålen vid sidan av de ordinarie seminarierna. Det tidiga livets villkor, inkomster och försörjningsmöjligheter, och boende och närmiljö. Alla tre målen är kopplade till området samhällsbyggnad och viktiga för att åstadkomma jämlik hälsa, så att människor kan växa upp och leva med bästa möjliga förutsättningar. Genom en hållbar stadsutveckling, med en helhetssyn på miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensioner kan vi skapa förutsättningar för att utveckla gröna, hälsosamma och trygga städer där människan kan leva hälsosamt.

Morgon
08:30-09:00 Dagen invigs av Daniel Helldén (MP), Trafikborgarrådet i Stockholm. Daniel är miljöpartistisk politiker som har verkat för utvecklingen av cykelinfrastruktur, sommargågator och parkeringsregler. Anna-Carin Windahl, vice vd Reform Society, kommer agera utfrågare. Tema för morgonen är: Hur planerar vi för en hållbar stadsmiljö?

Lunch
12:15-12:30 Speakers corner med temat: Gapet på bostadsmarknaden. Där Bengt Fardelius, Affärsutvecklingschef, BoKlok, bli utfrågad om av Johan Skylling, Reformklubben. Bengt har tidigare diskuterat hur vi måste bygga billiga bostäder som fler ska kunna ha råd med.

12:35-12:50 Speakers corner där det kommer diskuteras hur vacciner är kronjuvelen i folkhälsoarbetet. Genom att Bengt Mattson, sakkunnig LIF, kommer att dela med sig av sina tankar kring arbetet. Bengt kommer bli utfrågad av Anders Blanck, vd LIF.

Kväll
18:00-18:45 kommer det vara en duell mellan Åsa Johansson (S), Ordförande Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) och Jakob Forssmed (KD), vice partiordförande. Utfrågare kommer vara Johan Nyhus, Reformklubben. Temat för kvällen duell är: Utveckling av dagens bostadsmarknad. Byggs det rätt bostäder till rätt pris?