För frågor gällande bokningar och generell information, kontakta Cecilia Ungerstedt på Reformklubben. Henne når du på 072-742 75 35 eller cecilia.ungerstedt@reformklubben.com.