I år utvecklar vi Hälsodalen vidare till att bli Folkhälsodalen under fyra dagar. Utöver de aktiviteter som ni arrangörer har i de två lokalerna Bryggan och Labbet kommer vi i år att utgå från regeringens Folkhälsomål och skapa event kopplade till dessa i Hälsodalen söndag till onsdag under Almedalsveckan. Temana utgår från regeringens folkhälsomål ur flera olika perspektiv. Dessa teman styr inte de enskilda seminarierna och mötena men kommer att vara kopplade till dagliga aktiviteter – ett morgonanförande, en så kallad speakers corner som kommer att äga rum runt lunch för att sedan avslutas med en duell på kvällen innan de politiska talen.