Regeringens övergripande mål för folkhälsopolitiken i Sverige har ett tydligt fokus på jämlik hälsa. Men hur når vi dit? Jämlik hälsa handlar inte bara om lika tillgång till hälso- och sjukvård. Det handlar om levnadsvanor, miljö, arbete, inkomst, kunskap och mycket mer. Genom att belysa de faktorer som påverkar vår hälsa allra mest, kan vi med gemensamma medel förbättra den svenska folkhälsan.

Detta kräver en bredare ansats och därför har vi i år valt att bjuda in många fler aktörer till hälsodalen. Årets övergripande tema är folkhälsa och vi kallar därför Hälsodalen för ”Folk”Hälsodalen i år. ”Folk”Hälsodalens evenemang kommer att belysa och diskutera de åtta folkhälsopolitiska målen. Varje dag kommer starta med ett morgonanförande, lunchen kommer bjuda på två Speakers Corner och kvällen avslutas med en duell.

De åtta målområdena är:

  1. Det tidiga livets villkor
  2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
  3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
  4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
  5. Boende och närmiljö
  6. Levnadsvanor
  7. Kontroll, inflytande och delaktighet
  8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Vi ses där!