Jörgen Dyssvold, eventdesigner och mötesproducent, har en bred erfarenhet av att göra passiva åskådare till aktiva deltagare. Vi frågade honom hur han gör för att väcka engagemang.

I en färsk trendrapport visar vi hur tre faktorer just nu driver utvecklingen inom hur man planerar och producerar möten och event detta och kommande år, i Sverige och internationellt.

Det första handlar om att millenniegenerationen (födda 1981-2001) kommer ut på arbetsmarknaden på bred front med helt andra förväntningar och krav på att få vara delaktiga. Det gäller också vid möten och event där de vill vara med och skapa det som händer, istället för att som tidigare generationer bara passivt se på och lyssna.

Vi har också fått en helt ny syn på tid och ser det idag som något mycket mer värdefullt än pengar. Hur mycket tid någon behöver investera för att delta i ett event, en konferens eller annat blir därför en viktigare fråga än vad biljetten kostar i pengar. 15 minuter är den nya timmen!

Slutligen ger ny teknik idag helt nya möjligheter att göra möten och event mer interaktiva och att boosta live-upplevelser. Telefoner, klockor och andra digitala prylar kan idag fungera som fjärrkontroller, visa extramaterial eller fånga publikens humör och visualisera det som färgskalor på en skärm och mycket mer.

Återstår nu att se hur de här faktorerna kommer att påverka årets Almedalsvecka. I väntan på det och för att ge dig som är arrangör en knuff i rätt riktning vill vi ta chansen att dela med oss av några tips på hur du kan öka engagemanget.

 

  1. Väck engagemang redan från start

Sätt upp en poster med en fråga och olika svarsalternativ vid entrén, och låt deltagarna rösta genom att placera ut klistermärken. Eller, inled mötet med en fråga till publiken där du jämför publikens åsikt i en fråga med den allmänna opinionen.

 

  1. Gör publiken till en del av föreställningen

Låt de som sitter i publiken vara med och skapa innehållet och upplevelsen, utöver klassisk handuppräckning och ställa frågor. Lägg ut kort, spadar eller vantar i olika färger för att göra analoga mentometeromröstningar, eller använd en digital lösning där publiken kan svara på om de instämmer eller inte i olika påståenden som presenteras i deras mobiler.

 

  1. Låt eventet handla om frågorna mer än svaren

Om man vill positionera sig som expert på ett område är det vanligt att man vill bjuda publiken på svar. Om man istället vill visa att det finns många perspektiv och lösningar är en bra idé att bolla upp fler frågor än svar. Ta hjälp av alla smarta människor i publiken och bjud in dem till att dela med sig av sina idéer, erfarenheter och insikter.

 

  1. Gör det kort och kärnfullt

Om du bokat en lokal för en eller ett par timmar känns det säkert lockande att utnyttja den tiden till max. Mätningar visar dock att ju längre ett event är, desto svårare är det att locka publik att komma (och stanna). I regel kostar är också dubbelt så mycket jobb med att skapa ett intressant och tight innehåll för en timme jämfört med en halv.

 

  1. Överraska!

Ett knep för att nå igenom informationsbruset är att bjuda på annat än det man förväntar sig eller som alla andra gör. Det kan vara en kreativ möblering, annan aktivitet (t ex workshop istället för seminarium), någon oväntad (kanske fiktiv) person som medverkar, erbjuda ett rum för reflektion eller att bjuda på glass istället för muffins eller wraps.

 

Jörgen Dyssvold, eventdesigner och mötesproducent

Herr Omar är samarbetspartner till Reform Society och Reformklubben. Sedan 2010 designar och producerar vi möten och event för kunder som SCB, KI och Amnesty International. Genom ett redaktionellt arbetssätt och stort fokus på innehåll och upplevelser gör vi passiva åskådare till aktiva deltagare.