Nu närmar sig Almedalen med stormsteg och många jobbar intensivt med alla förberedelser. Det är också nu som byBrick Insight ser ett ökat intresse i att förstå vad Almedalen faktiskt ger. Här kommer några handfasta tips från Ann-Sofie Krol som kan användas i Almedalen såväl som i annan kommunikation gällande vad du behöver tänka på när du vill mäta vad din kommunikationsinsats ger.

 

 

1. Sätt tydliga mål

All mätning kopplar mot de mål du satt för en aktivitet. Det innebär att målsättandet är avgörande, inte bara för mätning utan framförallt för att du skall lyckas. Målet bör vara SMART (Specific, Measureble, Attainable, Relevant and Timely) och det kan kräva lite tankekraft. I Almedalen är det lätt att landa i fluffiga mål och syften. ”Vi måste vara där, alla andra är det”, eller ”Det är så bra för att nätverka”. Men låt oss komma lite längre än så. Vad är ert verkliga syfte med att åka till Almedalen? När ni vet det så kan ni göra aktiviteter som stöttar det och sätta ett väldigt tydligt mål som är smart. Om målet är att öka synligheten krävs tex extraordinära insatser i det brusiga Almedalen, men det beror också på hur ni definierar målet, till vilken målgrupp man vänder sig och vilka resultat man vill att målet levererar på. Och om målet är att öka nätverket, fördjupa relationer och skapa samarbeten så sätt tydliga mål för hur effekten ser ut och mät på det som händer i Almedalen men glöm inte effekten i ett längre perspektiv. Vilka ska du få kontakt med? Vad menar du med bättre relationer? osv. Vad är din bevisning helt enkelt!

 

2. Välj aktiviteter som stöttar dina mål och hitta din bevisning

Sett till vilka mål ni har sätter ni sedan vilka aktiviteter som ger er störst chans att leverera på målen. Vart efter ni fastställer era aktiviteter så tänk på vad som kan vara indikatorer på att ni uppnår det ni vill. Är det antalet besökare, är det hur mycket man skriver om er i sociala kanaler, är det antalet nya kontakter ni knyter? Är det hur mycket ni når ut i media? Genom att sätta indikatorer för att ni uppnår det ni vill kan ni följa vägen mot slutgiltig effekt. Men tänk igenom varje mål, vilka bevis behövs för att kunna säga att målet är uppnått? Om målet är smart bör indikatorerna vara lätta att identifiera.

 

3. Mät det som verkligen betyder något, med robusta metoder och bra data

Om man ska kunna mäta vilken effekt saker och ting får och visa hur det bidrar till er verksamhets- och affärsnytta, så behöver man analysera data. Det innebär att insamling av data ska sättas upp innan man börjar sin aktivitet. Man kanske behöver få koll på antalet besökare på eventet, samla in Twitter- och mediedata, göra en undersökning, tanka ur personalen vad som hänt på ert event etc. Vilken information och data du behöver beror alltså på aktiviteten och vilka indikatorer du har satt för respektive aktivitet. Det viktiga är att ha en tydlighet för vilken data du behöver, hur den ska samlas in och lagras och sedan strukturera den för att göra själva analysen. Mät inte allt, fokusera på de viktigaste bevisen – indikatorerna som verkligen gör skillnad.

 

4. Analysera både brett och djupt

Nu när du har mål, syfte, aktiveringsplan och all data är insamlad kan du göra analysen för att se vad som hänt, vad det har givit för resultat och vad som kan ha påverkat utfallet. Glöm inte att titta både brett och djupt på dataunderlaget. Har budskap nått ut? Har exponeringen varit så bra som man hoppats? Vilka aktörer delar vårt engagemang i olika frågor? Har man nått den ”konvertering” som man önskade sig? I Almedalen rör det sig sällan om säljande konvertering utan om andra saker man vill ska hända. Genom att få en bred förståelse för hur landskapet sett ut rörande de ämnen ni själva drivit så ser ni både vilka som konkurrerar och är potentiella partners för att driva era frågor. Vilka är det som influerar mest och hur kan ni använda det till en fördel även för er?

 

5. Lär er av era insikter – jobba insiktsdrivet!

Viktigast av allt när det gäller mätning är att se det som en lärande process. Om du inte är villig att ta till dig lärdomar, kanske ändra åsikt och våga agera så behöver du inte mäta. Alla kan och behöver utvecklas. Mätning och analys ger dig möjligheten att förstå vad du gör rätt och även vad du kan göra för att bli ännu bättre. Och du, glöm inte att Almedalen är ett helårsevent, inte en vecka. Se hur jobbar ni med den kunskap och insikter som analysen ger i hösten, vintern och vårens kommunikationsarbete, så att ni kommer ännu längre på Almedalen 2019. Mätning är en naturlig del i projektprocessen och gör dig smartare och ökar dina möjligheter till att lyckas. Låt önskan att alltid utvecklas vara motorn i ditt insiktsdriv.